Navigera

Vad är infrarött ljus?

Infrarött ljus- skapat av solen- ligger mellan det synliga ljuset och och microvågornas område i det elektromagnetiska spectrumet.
Detta elektromagnetiska spektrum innehåller Gamma strålning, X-rays, ultraviolet ljus, infrarött ljus, microvågor samt radiovågor. Jordens atmosfär tillåter infraröda strålar i 6 till 14 micron att nå jorden säkert.

Det infraröda elektromagnetiska spektrumet är uppdelat i 3 segment baserade på dess våglängd
och mäts i Micron. ”Near Infrared”, 0,75 till 1,5 microns är det område som ligger närmast synbart ljus. ”Medium Infrared” 1,5 till 4 microns är det område som ligger mellan ”Near infrared” och FAR infrared (FIR). FAR infrared ligger på 4 till 1000 microns.

far infrared

Infraröd strålning finns runt oss hela tiden. Till och med den mänskliga kroppen utstrålar infraröd energi genom huden på ca 2-50 microns. Medelvärdet på denna strålning är ca 9.4 micron. Detta går alltså hand i hand med FAR infraröd strålning.

 • Kontakta oss

  Tel. 0702-546828
  e-mail: info@scandinaviancrown.se

 • Adress

  Scandinavian Crown,
  Täppetleden 11 - 29641 Åhus
 • Samarbetspartners:

  ...